Văn hóa doanh nghiệp

“TÔN ĐỔI ĐỒNG” nghĩa là

“TÔN TRỌNG CÁ NHÂN - TINH THẦN ĐỔI MỚI - TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI”

là những giá trị mà tất cả nhân viên PHương Đông Land đều chia sẻ.

 

TÔN TRỌNG - là Tôn trọng cá nhân, bao gồm: Nói thẳng, Lắng Nghe và Bao dung. Ở Phương Đông Land, cấp dưới có thể nói thẳng với cấp trên, không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ. Chúng tôi chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện, đồng thời, tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình, được thực hiện những hoài bão của mình.

 

ĐỔI MỚI - là Tinh thần đổi mới, bao gồm: Học hành, Sáng tạo và STCo (là sự hài hước, hóm hỉnh đặc trưng của người Phương Đông Land). Chúng tôi không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và từ chính những đồng nghiệp để tránh suy nghĩ theo lối mòn, nỗ lực dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị/kinh doanh mới.

 

ĐỒNG ĐỘI - là Tinh thần đồng đội, bao gồm: Đồng tâm, Tập thể và Chân tình. Ở Phương Đông Land, mọi thành viên đều được quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và cùng đồng tâm hướng đến một mục tiêu chung “vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty”.

  Chung cư Athena Complex Pháp Vân

CHÍ GƯƠNG SÁNG nghĩa là

“CHÍ CÔNG - GƯƠNG MẪU - SÁNG SUỐT”

là những giá trị cần có của lãnh đạo Phương Đông Land

CHÍ CÔNG - là nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên và để nhân viên làm việc hết mình thay vì xu nịnh lãnh đạo.

GƯƠNG MẪU - Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh thần Phương Đông Land, về giá trị của ba chữ 'Tôn Đổi Đồng'

SÁNG SUỐT - là tầm nhìn xa và tính quyết đoán.